Government

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात मुंबई येथे विविध पदांच्या जागा

LAST DATE 7th October 2019

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात मुंबई येथे विविध पदांच्या १०५३ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाइन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ०७ ऑक्टोबर २०१९ आहे. ऑनलाइन अर्ज भरावयास दिनांक १६ सप्टेंबर २०१९ रोजी पासून सुरुवात आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

अधिक माहिती खालीलप्रमाणे :

स्टेशन मॅनेजर (Station Manager) : १८ जागा

शैक्षणिक पात्रता : ०१) इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रॉनिक्स/ इलेक्ट्रॉनिक्स आणि  टेलीकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग पदवी/ डिप्लोमा ०२) ०३ वर्षे अनुभव 

वयाची अट : ४१ वर्षांपर्यंत

स्टेशन कंट्रोलर (Station Controller) : १२० जागा

शैक्षणिक पात्रता : इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रॉनिक्स/ इलेक्ट्रॉनिक्स आणि  टेलीकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग पदवी/ डिप्लोमा

वयाची अट : ३८ वर्षांपर्यंत

सेक्शन इंजिनिअर (Section Engineer) : १३६ जागा

शैक्षणिक पात्रता : ०१) इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रॉनिक्स/ इलेक्ट्रॉनिक्स आणि  टेलीकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग पदवी/ डिप्लोमा ०२) ०३ ते ०५ वर्षे अनुभव 

वयाची अट : ४३ वर्षांपर्यंत

ज्युनिअर इंजिनिअर (Jr. Engineer) : ३० जागा

शैक्षणिक पात्रता : इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रॉनिक्स/ इलेक्ट्रॉनिक्स आणि  टेलीकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग पदवी/ डिप्लोमा

वयाची अट : ३८ वर्षांपर्यंत

ट्रेन ऑपरेटर-शंटिंग (Train Operator-Shunting) : १२ जागा

शैक्षणिक पात्रता : इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग पदवी/ डिप्लोमा

वयाची अट : ३८ वर्षांपर्यंत

चीफ ट्रॅफिक कंट्रोलर (Chief Traffic Controller) : ०६ जागा

शैक्षणिक पात्रता : ०१) इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रॉनिक्स/ इलेक्ट्रॉनिक्स आणि  टेलीकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग पदवी/ डिप्लोमा ०२) ०३ वर्षे अनुभव 

वयाची अट : ४१ वर्षांपर्यंत

ट्रॅफिक कंट्रोलर (Traffic Controller) : ०८ जागा

शैक्षणिक पात्रता : इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रॉनिक्स/ इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेलीकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग पदवी/ डिप्लोमा.

वयाची अट : ३८ वर्षांपर्यंत

ज्युनिअर इंजिनिअर-एस आणि टी (Jr. Engineer-S&T) : ०४ जागा

शैक्षणिक पात्रता : इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रॉनिक्स/ इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेलीकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग पदवी/ डिप्लोमा.

वयाची अट : ३८ वर्षांपर्यंत

सेफ्टी सुपरवाइजर-I (Safety Supervisor-I) : ०१ जागा

शैक्षणिक पात्रता : ०१) सिव्हिल/ इलेक्ट्रिकल/ मेकॅनिकल/ इलेक्ट्रॉनिक्स/ इलेक्ट्रॉनिक्स आणि  टेलीकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग पदवी/ डिप्लोमा ०२) ०३ वर्षे अनुभव   

वयाची अट : ४१ वर्षांपर्यंत

सेफ्टी सुपरवाइजर-II (Safety Supervisor-II) : ०४ जागा

शैक्षणिक पात्रता : सिव्हिल/ इलेक्ट्रिकल/ मेकॅनिकल/ इलेक्ट्रॉनिक्स/ इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेलीकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग पदवी/ डिप्लोमा.

वयाची अट : ३८ वर्षांपर्यंत

सिनिअर सेक्शन इंजिनिअर (Senior Section Engineer) : ३० जागा

शैक्षणिक पात्रता : ०१) इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रॉनिक्स/ इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेलीकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग पदवी/डिप्लोमा ०२) ०५ ते ०८ वर्षे अनुभव 

वयाची अट : ४६ वर्षांपर्यंत

टेक्निशिअन-I (Technician-I) : ७५ जागा

शैक्षणिक पात्रता : ०१) ITI/ NCVT/ SCVT (इलेक्ट्रिशिअन/ वायरमन/ मेकॅनिक/ फिटर HT, LT उपकरणांचे आणि केबल जॉइनिंग/ इलेक्ट्रॉनिक्स मेकॅनिक) ०२) ०२ वर्षे अनुभव 

वयाची अट : ४० वर्षांपर्यंत

टेक्निशिअन-II (Technician-II) : २८७ जागा

शैक्षणिक पात्रता : ITI/ NCVT/ SCVT (इलेक्ट्रिशिअन/ वायरमन/ मेकॅनिक/ फिटर HT, LT उपकरणांचे आणि केबल जॉइनिंग/ इलेक्ट्रॉनिक्स मेकॅनिक)

वयाची अट : ३८ वर्षांपर्यंत

सिनिअर सेक्शन इंजिनिअर (Sr. Section Engineer-Civil) : ०७ जागा

शैक्षणिक पात्रता : ०१) सिव्हिल इंजिनिअरिंग पदवी/डिप्लोमा ०२) ०५ ते ०८ वर्षे अनुभव

वयाची अट : ४६ वर्षांपर्यंत

सेक्शन इंजिनिअर (Section Engineer-Civil) : १६ जागा

शैक्षणिक पात्रता : ०१) सिव्हिल इंजिनिअरिंग पदवी/डिप्लोमा ०२) ०३ ते ०५ वर्षे अनुभव

वयाची अट : ४३ वर्षांपर्यंत

टेक्निशिअन-सिव्हिल-I (Technician-Civil-I) : ०९ जागा

शैक्षणिक पात्रता : ०१) ITI/ NCVT/ SCVT (फिटर/ वेल्डर/ मेकॅनिस्ट/ मेकॅनिस्ट (ग्राइंडर) ०२) ०३ वर्षे अनुभव.

वयाची अट : ४० वर्षांपर्यंत

टेक्निशिअन-सिव्हिल-II (Technician-Civil-II) : २६ जागा

शैक्षणिक पात्रता : ITI/ NCVT/ SCVT (फिटर/ वेल्डर/ मेकॅनिस्ट/ मेकॅनिस्ट (ग्राइंडर)

वयाची अट : ३८ वर्षांपर्यंत

सिनिअर सेक्शन इंजिनियर- ई आणि एम (Senior Section Engineer-E&M) : ०३ जागा

शैक्षणिक पात्रता : ०१) इलेक्ट्रिकल/ मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग पदवी/ डिप्लोमा ०२) ०५ ते ०८ वर्षे अनुभव 

वयाची अट : ४६ वर्षांपर्यंत

सेक्शन इंजिनिअर- ई आणि एम (Section Engineer-E&M) : ०६ जागा

शैक्षणिक पात्रता : ०१) इलेक्ट्रिकल/ मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग पदवी/ डिप्लोमा ०२) ०३ ते ०५ वर्षे अनुभव 

वयाची अट : ४३ वर्षांपर्यंत

टेक्निशिअन-ई आणि एम-I (Technician-E&M-I) : ०५ जागा

शैक्षणिक पात्रता : ०१) ITI/ NCVT/ SCVT (इलेक्ट्रिशिअन /इलेक्ट्रिशिअन/ वायरमन/ मेकॅनिक/ HT, LT उपकरण आणि केबल जॉइनिंग/ इलेक्ट्रॉनिक्स मेकॅनिक/ फिटर/ वेल्डर/ मेकॅनिस्ट/ मेकॅनिस्ट (ग्राइंडर) ०२) ०२ वर्षे अनुभव 

वयाची अट : ३८ वर्षांपर्यंत

टेक्निशिअन-ई आणि एम-II (Technician-E&M-II) : ११ जागा

शैक्षणिक पात्रता : ITI/ NCVT/ SCVT (इलेक्ट्रिशिअन /इलेक्ट्रिशिअन/ वायरमन/ मेकॅनिक/ HT, LT उपकरण आणि केबल जॉइनिंग/ इलेक्ट्रॉनिक्स मेकॅनिक/ फिटर/ वेल्डर/ मेकॅनिस्ट/ मेकॅनिस्ट (ग्राइंडर)

वयाची अट : ३८ वर्षांपर्यंत

हेल्पर (Helper) : १३ जागा

शैक्षणिक पात्रता : ITI/ NCVT/ SCVT उत्तीर्ण 

वयाची अट : ३८ वर्षांपर्यंत

सिनिअर सेक्शन इंजिनिअर-एस आणि टी (Senior Section Engineer-S&T : १८ जागा

शैक्षणिक पात्रता : ०१) इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रॉनिक्स/ इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेलीकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग पदवी/डिप्लोमा ०२) ०५ ते ०८ वर्षे अनुभव 

वयाची अट : ४६ वर्षांपर्यंत

सेक्शन इंजिनिअर-एस आणि टी (Section Engineer-S&T) : ३६ जागा

शैक्षणिक पात्रता : ०१) इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रॉनिक्स/ इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेलीकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग पदवी/डिप्लोमा ०२) ०३ ते ०५ वर्षे अनुभव 

वयाची अट : ४३ वर्षांपर्यंत

टेक्निशिअन-एस आणि टी-I (Technician-S&T-I) : ४२ जागा

शैक्षणिक पात्रता : ०१) ITI/ NCVT/ SCVT (इलेक्ट्रॉनिक्स मेकॅनिक/ मेकॅनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम/ IT/ ITESM) ०२) ०२ वर्षे अनुभव 

वयाची अट : ४० वर्षांपर्यंत

 टेक्निशिअन-एस आणि टी-II (Technician-S&T-II) : ९७ जागा

शैक्षणिक पात्रता : ITI/ NCVT/ SCVT (इलेक्ट्रॉनिक्स मेकॅनिक/ मेकॅनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम/ IT/ ITESM)

वयाची अट : ३८ वर्षांपर्यंत

सिक्योरिटी सुपरवाइजर (Security Supervisor) : ०४ जागा

शैक्षणिक पात्रता : ०१) कोणत्याही शाखेतील पदवी ०२) पॅरा-मिलिटरी/ संरक्षण दलात ०५ वर्षांचा अनुभव.

वयाची अट : ४३ वर्षांपर्यंत

फायनांस असिस्टंट (Finance Assistant) : ०२ जागा

शैक्षणिक पात्रता : फायनांस मध्ये MBA, MMS/ PGDBM पदवी.

वयाची अट : ३८ वर्षांपर्यंत

सुपरवाइजर-कस्टमर रिलेशन (Supervisor-Customer Relation) : ०८ जागा

शैक्षणिक पात्रता : ०१) कोणत्याही शाखेतील पदवी ०२) ०२ वर्षे अनुभव

वयाची अट : ४० वर्षांपर्यंत

कमर्शियल असिस्टंट (Commercial Assistant) : ०४ जागा

शैक्षणिक पात्रता : कोणत्याही शाखेतील पदवी

वयाची अट : ३८ वर्षांपर्यंत

स्टोअर सुपरवाइजर (Store Supervisor) : ०२ जागा

शैक्षणिक पात्रता : ०१) इलेक्ट्रिकल/ मेकॅनिकल/ सिव्हिल/ इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेलीकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग पदवी/ डिप्लोमा ०२) ०३ ते ०५ वर्षे अनुभव    

वयाची अट : ४३ वर्षांपर्यंत

ज्युनिअर इंजिनिअर-स्टोअर (Jr. Engineer-Stores) : ०८ जागा

शैक्षणिक पात्रता : इलेक्ट्रिकल/ मेकॅनिकल/ सिव्हिल/ इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेलीकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग पदवी/ डिप्लोमा

वयाची अट : ३८ वर्षांपर्यंत

HR असिस्टंट-I (HR Assistant-I) : ०१ जागा

शैक्षणिक पात्रता : ०१) कोणत्याही शाखेतील पदवी ०२) MMS (HR)/ MBA ( HR) , PGDM (HR) ०३) ०५ वर्षे अनुभव

वयाची अट : ४३ वर्षांपर्यंत

HR असिस्टंट-II (HR Assistant-II) : ०४ जागा                                

शैक्षणिक पात्रता : ०१) कोणत्याही शाखेतील पदवी ०२) MMS (HR)/ MBA ( HR) , PGDM (HR)

वयाची अट : ३८ वर्षांपर्यंत

सूचना - वयाची अट : ०९ सप्टेंबर २०१९ रोजी [मागासवर्गीय - ०५ वर्षे सूट]

शुल्क : ३००/- रुपये [मागासवर्गीय : १५०/- रुपये]

वेतनमान (Pay Scale) : १५,०००/- रुपये ते १,५१,१००/- रुपये

नोकरी ठिकाण : मुंबई (महाराष्ट्र)  

Official Site : www.mmrda.maharashtra.gov.in  

टीप: आपले वय मोजण्याकरिता Age Calculator चा वापर करावा.

फॉर्म भरण्याचा अंतिम दिनांक : 7 October, 2019

For all latest Govt Jobs 2019Railway JobsBank Jobs and SSC Jobs log on to https://goo.gl/YPjt94 We bring you fastest and relevant notifications on Bank, Railways and Govt Jobs. Stay Connected

Image result for click here gif http://fyjc.vidyarthimitra.org

| Govt. & Private Jobs, Internships, Campus Drive, Off-campus & many more |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Get free Educational & jobs alert on WhatsApp OR Telegram(https://t.me/VidyarthiMitra) Save this mobile number (77200 25900) on your phone as VidyarthiMitra.org and send WHATSAPP message (Your Name, City & Interest)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'विद्यार्थी मित्र' जॉईन करा आणि मिळवा न्यूज, नोकरी, शासकीय व निमशासकीय नोकऱ्यांच्या जाहिराती व माहिती अगदी विनामूल्य ते ही आपल्या व्हॉटस्अॅपवर किंवा* *टेलेग्राम (https://t.me/VidyarthiMitra) हा मोबाईल नं. सेव्ह करून आपले <नाव> <शहराचे नाव> <नोकरी> ७७२०० २५९०० मेसेज पाठवा

------------------------------------------------------------------------------