राष्ट्रीय अनुसुचित जाती वित्त आणि विकास महामंडळात विविध पदांच्या ८ जागा

राष्ट्रीय अनुसुचित जाती वित्त आणि विकास महामंडळात विविध पदांच्या ८ जागा

अंतिम तारिक 15th September 2017

व्यवस्थापक (३ जागा)
शैक्षणिक अर्हता : सीए/सीडब्ल्यूए/एमबीए (फायनान्स) (कमीत कमी ५० टक्के)
अनुभव : संबंधित क्षेत्रातील ६ वर्षाचा अनुभव
वयोमर्यादा : ३७ वर्षे

हिंदी अनुवादक (१ जागा)
शैक्षणिक अर्हता : हिंदी विषयातील पदव्युत्तर पदवी इंग्रजी विषयासह 

अनुभव : संबंधित क्षेत्रातील १ वर्षाचा अनुभव

वयोमर्यादा : २८ वर्षे

कनिष्ठ सहायक (४ जागा)

शैक्षणिक अर्हता : कॉमर्स/इकोनॉमिक्स/स्टॅटिस्टीक्स विषयातील पदवी
अनुभव : संबंधित क्षेत्रातील १ वर्षाचा अनुभव
वयोमर्यादा : २७ वर्षे