सेंट्रल रेल्वे, रेल्वे रिक्रु टमेंट सेल २०१७

सेंट्रल रेल्वे, रेल्वे रिक्रु टमेंट सेल २०१७

अंतिम तारिक 30th November 2017

मुंबई (१,५०३ पदे), भुसावळ (३४१ पदे), पुणे (१५१ पदे), नागपूर (१०७ पदे), सोलापूर (९४ पदे)

यापैकी पदे पुढीलप्रमाणे असतील

फिटर (८२२), इलेक्ट्रिशियन (५१२), वेल्डर (१५७), मेकॅनिकल डिझेल (२१४), कारपेंटर (१२४), पेंटर (६७), टेलर (१८), मशिनिस्ट (६९), पीएस्एए (११), मेकॅनिक मशिन टूल मेंटेनन्स (५७), टूल अँड डाय मेकर (५२), शीट मेटल वर्कर (८), वाईंडर आम्रेचर (४), इलेक्ट्रॉनिक्स मेकॅनिक (३५), इन्स्ट्रमेंट मेकॅनिक (५), टर्नर (२५), लॅब असिस्टंट(८), मेकॅनिक मोटर व्हेहिकल(६), आयटी आणि इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टीम मेंटेनन्स (२).

प्रशिक्षण कालावधी – कारपेंटर, मेकॅनिक डिझेल आणि शीट मेटल वर्कर या ट्रेडसाठी २ र्वष, इतर ट्रेडसाठी १ वर्ष.

पात्रता – १० वी किमान ५०% गुणांसह उत्तीर्ण. संबंधित ट्रेडमधील आयटीआय / एनसीव्हीटी सर्टििफकेट.

वयोमर्यादा – दि. १ नोव्हेंबर, २०१७ रोजी १५ ते २४ वष्रे (इमाव – १५ ते २७ वष्रे, अजा/अज – १५ ते २९ वष्रे).

अर्जाचे शुल्क – रु. १००/-.

ऑनलाइन अर्ज www.rrccr.com या संकेतस्थळावर दि. ३० नोव्हेंबर, २०१७ पर्यंत (१७.०० पर्यंत) करावेत.

अर्जासोबत पुढील प्रमाणपत्र स्कॅन करून अपलोड करावयाची आहेत.

१) १०वी गुणपत्रक,

२) १०वी प्रमाणपत्र किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला,

३) कन्सॉलिडेटेड मार्कलिस्ट – नॅशनल ट्रेड सर्टििफकेट एनसीव्हीटी/एससीव्हीटी,

४) जातीचा दाखला,

५) अपंगत्वाचा दाखला.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GET Free Educational Updates (Entrance Exam, Admissions, Jobs & many more...) Alerts on WhatsApp, Send message on 7720025900
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'विद्यार्थी मित्र' जॉईन करा आणि मिळवा न्यूज, जॉब, माहिती अगदी विनामूल्य ते ही आपल्या व्हॉटस्अॅपवर. <नाव> <शहराचे नाव> <नोकरी>७७२०० २५९०० मेसेज व्हॉटस्अॅपवर पाठवा
https://goo.gl/YPjt94
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------