महाराष्ट्र शासन, अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक – अनुसूचित क्षेत्रातील शिक्षक व आदिवासी विकास निरीक्षक ही पदे ‘स्थानिक अनुसूचित जमातीच्या’ उमेदवारांमधून भरणार. (नाशिक, नंदुरबार, धुळे, जळगाव, औरंगाबाद जिल्ह्य़ांसाठी)

महाराष्ट्र शासन, अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक – अनुसूचित क्षेत्रातील शिक्षक व आदिवासी विकास निरीक्षक ही पदे ‘स्थानिक अनुसूचित जमातीच्या’ उमेदवारांमधून भरणार. (नाशिक, नंदुरबार, धुळे, जळगाव, औरंगाबाद जिल्ह्य़ांसाठी)

अंतिम तारिक 12th February 2018

महाराष्ट्र शासन, अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक – अनुसूचित क्षेत्रातील शिक्षक व आदिवासी विकास निरीक्षक ही पदे ‘स्थानिक अनुसूचित जमातीच्या’ उमेदवारांमधून भरणार. (नाशिक, नंदुरबार, धुळे, जळगाव, औरंगाबाद जिल्ह्य़ांसाठी)

१) प्राथमिक शिक्षण सेवक (मराठी माध्यम) – १५३ पदे, (इंग्रजी माध्यम) – २ पदे.

पात्रता – एस.एस.सी. दोन वर्षांची शिक्षणशास्त्र पदविका उत्तीर्ण. शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) किमान ५०% गुणांसह उत्तीर्ण. मानधन मासिक रु. ६,०००/-.

२) माध्यमिक शिक्षण सेवक (गणित (१६), इंग्रजी (१४), विज्ञान (१६), जनरल (१६) बी.ए. (मराठी, इतिहास, भूगोल, िहदी, अर्थशास्त्र इ.)

पात्रता – पदवी किमान ५०%  गुणांसह उत्तीर्ण, बी.एड., मानधन रु. ८,५००/- प्रतिमाह.

३) उच्च माध्यमिक शिक्षण सेवक – विषय इंग्रजी (८), गणित (८), जीवशास्त्र (५), रसायनशास्त्र (८), भौतिकशास्त्र (८), राज्यशास्त्र (५), समाजशास्त्र (८), अर्थशास्त्र (५), मराठी (६).

मानधन प्रतिमाह रु. ९,०००/-

पात्रता – द्वितीय श्रेणीतील पदव्युत्तर पदवी. बी.एड., वयोमर्यादा- दि. १ डिसेंबर २०१७ रोजी १८ ते ४३ वष्रे. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Get free Educational & jobs alert on WhatsApp OR Telegram(https://t.me/VidyarthiMitra) Save this mobile number (77200 25900) on your phone as VidyarthiMitra.org. Now send WHATSAPP message 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'विद्यार्थी मित्र' जॉईन करा आणि मिळवा न्यूज, नोकरी, शासकीय व निमशासकीय नोकऱ्यांच्या जाहिराती व माहिती अगदी विनामूल्य ते ही आपल्या व्हॉटस्अॅपवर किंवा* *टेलेग्राम (https://t.me/VidyarthiMitra) हा मोबाईल नं. सेव्ह करून आपले <नाव> <शहराचे नाव> <नोकरी> ७७२०० २५९०० मेसेज पाठवा

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------