ठाणे महानगरपालिकेच्या क्लस्टर योजनेकरिता रिक्त जागा

ठाणे महानगरपालिकेच्या क्लस्टर योजनेकरिता रिक्त जागा

अंतिम तारिक 11th December 2017

१) आरेखक – ५ पदे (अजा – १, अज – १, खुला – ३).

पात्रता – आयटीआयचा स्थापत्य आरेखक पाठय़क्रम उत्तीर्ण.

(२) डेटा एन्ट्री ऑपरेटर – ५ पदे (अजा – १, अज – १, खुला – ३).

पात्रता –  पदवी परीक्षा उत्तीर्ण. एमएससीआयटी उत्तीर्ण. इंग्रजी टंकलेखन ४० श.प्र.मि. मराठी टंकलेखन ३० श.प्र.मि.

(३) कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) – ५ पदे (अजा – १, अज – १, खुला – ३).

पात्रता – स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी उत्तीर्ण.

(४) कनिष्ठ अभियंता (सॉफ्टवेअर) – १ पद.

पात्रता – माहिती व तंत्रज्ञान विषयातील पदवी उत्तीर्ण.

वेतन – पद क्र. (३) व (४) साठी रु. २५,०००/- प्रतिमाह. पद क्र. (१) – रु. १८,०००/- प्रतिमाह. पद क्र. (२) – रु. १३,०००/- प्रतिमाह.

वयोमर्यादा – दि. ११ डिसेंबर, २०१७ रोजी १८ ते ३८ वर्षे (मागासवर्गीय -१८ ते ४३ वर्षे).

सर्व पदांसाठी २ वर्षे कामाचा अनुभव असणे आवश्यक.

विस्तृत जाहिरात www.thanecity.gov.in  या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. जाहिरातीमध्ये अर्जाचा विहित नमुना उपलब्ध करून दिला आहे. विहित नमुन्यातील अर्जासोबत प्रमाणपत्रांच्या स्व-साक्षांकित प्रती तसेच पासपोर्ट आकाराचा फोटो स्कॅन करून दि. ११ डिसेंबर २०१७पर्यंत recruitment.tmc.2017@gmail.com  या ई-मेल आयडीवर पाठवावा (जन्मतारीख, शैक्षणिक पात्रतेची प्रमाणपत्रे व गुणपत्रके, अनुभव आणि जातीचा दाखला.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GET Free Educational Updates (Entrance Exam, Admissions, Jobs & many more...) Alerts on WhatsApp, Send message on 7720025900
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'विद्यार्थी मित्र' जॉईन करा आणि मिळवा न्यूज, जॉब, माहिती अगदी विनामूल्य ते ही आपल्या व्हॉटस्अॅपवर. <नाव> <शहराचे नाव> <नोकरी>७७२०० २५९०० मेसेज व्हॉटस्अॅपवर पाठवा
https://goo.gl/YPjt94
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------