राज्य सेवा हक्क आयोगामार्फत कक्ष अधिकारी व सहाय्यक कक्ष अधिकारी साठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत

राज्य सेवा हक्क आयोगामार्फत कक्ष अधिकारी व सहाय्यक कक्ष अधिकारी साठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत

अंतिम तारिक 12th January 2018

कक्ष अधिकारी (१ जागा)
अर्हता : पदवीधर
अनुभव : कक्ष अधिकारी पदावरील किमान ५ वर्षांचा अनुभव
वयोमर्यादा : ५९ ते ६३ वर्षे

सहाय्यक कक्ष अधिकारी (२ जागा)
अर्हता : पदवीधर
अनुभव : सहाय्यक कक्ष अधिकारी पदावरील किमान ५ वर्षांचा अनुभव
वयोमर्यादा : ५९ ते ६३ वर्षे

कामाचे स्वरुप : प्रशासकीय कामकाज

नियुक्तीच्या अटी व शर्ती : शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.संकीर्ण-२७१५/प्र.क्र.१००/१३, दिनांक १७.१२.२०१६ अन्वये विनियमित व आर्थिक लाभ देण्यात येतील.

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख : दि. १२ जानेवारी २०१८

अधिक माहितीसाठी संपर्क : राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त यांचे कार्यालय, २ रा मजला, निर्मल इमारत, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०० ०२१. दूरध्वनी : ६६५००९१८/९१६, ई-मेल : ccrts@maharashtra.gov.in

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GET Free Educational Updates (Entrance Exam, Admissions, Jobs & many more...) Alerts on WhatsApp OR Telegram (https://t.me/VidyarthiMitra) , Send message on 7720025900
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'विद्यार्थी मित्र' जॉईन करा आणि मिळवा न्यूज, जॉब, माहिती अगदी विनामूल्य ते ही आपल्या व्हॉटस्अॅपवर किंवा टेलेग्राम (https://t.me/VidyarthiMitra) <नाव> <शहराचे नाव> <नोकरी>७७२०० २५९०० मेसेज व्हॉटस्अॅपवर पाठवा
https://goo.gl/YPjt94
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------