महाराष्ट्र शासन, अपर आयुक्त आदिवासी विकास, अमरावती – अनुसूचित क्षेत्रातील शिक्षक व आदिवासी निरीक्षकपदांसाठी अनुसूचित क्षेत्रातील जिल्हा, तालुका व गावातील स्थानिक अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांची भरती.

महाराष्ट्र शासन, अपर आयुक्त आदिवासी विकास, अमरावती – अनुसूचित क्षेत्रातील शिक्षक व आदिवासी निरीक्षकपदांसाठी अनुसूचित क्षेत्रातील जिल्हा, तालुका व गावातील स्थानिक अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांची भरती.

अंतिम तारिक 16th January 2018

१) माध्यमिक शिक्षण सेवक – ४५ पदे.  इंग्रजी – १५ पदे.

पात्रता – बी.ए. ५०% गुणांसह उत्तीर्ण, बी.एड.

विज्ञान – २० पदे. पात्रता – बी.एस्सी. (पीसीएम) ५०% गुणांसह बी.एड.

गणित – १० पदे. पात्रता – बी.एस्सी. (पीसीएम) ५०% गुणांसह बी.एड.

अर्ज करण्यास पात्र गावे – जि. अमरावती, ता. धारणी, चिखलदरा; जि. यवतमाळ, ता. केळापूर, मोरगाव, घाटंजी, झरी; जि. नांदेड, ता. किनवट. मानधन रु. ८,०००/-

२) उच्च माध्यमिक शिक्षक शिक्षण सेवक – ४ पदे. भौतिकशास्त्र – २ पदे, रसायनशास्त्र – २ पदे.

पात्रता – भौतिकशास्त्र व रसायनशास्त्रातील एमएस्सी द्वितीय श्रेणीत उत्तीर्ण बी.एड्.

अर्ज करण्यास पात्र गावे – जि. अमरावती, ता. धारणी, चिखलदरा. मानधन – रु. ९,०००/-.

३) आदिवासी विकास निरीक्षक – अमरावती/ यवतमाळ/ नांदेड जिल्ह्य़ांसाठी प्रत्येकी

२ पदे.

पात्रता – पदवी उत्तीर्ण. (पदव्युत्तर पदवी किंवा बी.एड.धारकांना प्राधान्य)

वेतन – रु.९,३००/- ३४,८००/- ग्रेड-पे रु. ४,२००/-

वयोमर्यादा – दि. १ डिसेंबर २०१७ रोजी १८ ते ४३ वष्रेपर्यंत.

निवड पद्धती – पद क्र. (१) व (२) साठी पात्रता परीक्षेतील गुणांचे ५०% व बी.एड.चे ५०% गुण एकत्रित करून गुणवत्तेनुसार पद क्र. (३)साठी मराठी, इंग्रजी, सामान्यज्ञान, बौद्धिक चाचणी या विषयांवरील २०० गुण. परीक्षा शुल्क – रु. १५०/-. ऑनलाइन अर्ज  https://maharecruitment.mahaonline.gov.in/ या संकेतस्थळावर दि. १६ जानेवारी २०१८ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत करावेत.

ऑनलाइन अर्जाची पिट्रआऊट एसबीआय चलान सोबत अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, अमरावती, पोलीस मुख्यालयाच्या समोर, टी.बी. हॉस्पिटलमागे, अमरावती – ४४४ ६०३ या पत्त्यावर दि. १६ जानेवारी २०१८ पर्यंत पोहोचतील अशा रीतीने साध्या पोस्टाने पाठवावेत.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GET Free Educational Updates (Entrance Exam, Admissions, Jobs & many more...) Alerts on WhatsApp, Send message on 7720025900
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'विद्यार्थी मित्र' जॉईन करा आणि मिळवा न्यूज, जॉब, माहिती अगदी विनामूल्य ते ही आपल्या व्हॉटस्अॅपवर. <नाव> <शहराचे नाव> <नोकरी>७७२०० २५९०० मेसेज व्हॉटस्अॅपवर पाठवा
https://goo.gl/YPjt94
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------