नोकरीची संधी : रसायनशास्त्र किंवा न्यायसाहाय्यक विज्ञान पदवी किमान द्वितीय वर्गासह उत्तीर्ण.

नोकरीची संधी : रसायनशास्त्र किंवा न्यायसाहाय्यक विज्ञान पदवी किमान द्वितीय वर्गासह उत्तीर्ण.

अंतिम तारिक 3rd May 2018

न्यायसाहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयमहाराष्ट्र राज्य (जाहिरात क्र. १/२०१८) मुंबईनागपूरपुणेऔरंगाबादनाशिकनांदेडअमरावती व कोल्हापूर प्रयोगशाळेतील गट ’ व गट ’ पदांची भरती.

(१) वैज्ञानिक साहाय्यक गट (क) (सायंटिफिक असिस्टंट) – २० पदे.

पात्रता – रसायनशास्त्र किंवा न्यायसाहाय्यक विज्ञान पदवी किमान द्वितीय वर्गासह उत्तीर्ण.

(२) वैज्ञानिक साहाय्यक (संगणक गुन्हे, ध्वनी व ध्वनिफीत विश्लेषण) – ७३ पदे.

पात्रता – बी.एस्सी. (फिजिक्स/संगणकशास्त्र/इलेक्ट्रॉनिक्स/माहिती तंत्रज्ञान) किंवा बी.ई. (संगणकशास्त्र/इलेक्ट्रॉनिक्स/आयटी) पदवी किमान द्वितीय वर्गासह उत्तीर्ण.

(३) वरिष्ठ प्रयोगशाळा साहाय्यक – १० पदे.

पात्रता – १२ वी (विज्ञान) उत्तीर्ण.

(४) वरिष्ठ लिपिक (भांडार) – २ पदे.

(५) कनिष्ठ प्रयोगशाळा साहाय्यक – ७ पदे.

पात्रता – पद क्र. ४ व ५ साठी विज्ञान विषयासह दहावी उत्तीर्ण.

(६) लिपिक टंकलेखक – १२ पदे.

पात्रता – पदवी (कोणत्याही शाखेतील) उत्तीर्ण आणि इंग्रजी टंकलेखन ४० श.प्र.मि. किंवा मराठी टंकलेखन ३० श.प्र.मि. (प्रमाणपत्र)

(७) दूरध्वनी चालक – १ पद (इमाव)

पात्रता – दहावी उत्तीर्ण आणि दूरध्वनी चालक प्रशिक्षणाचे मान्यताप्राप्त शासकीय संस्थेचे प्रमाणपत्र.

(८) वाहनचालक – ३ पदे.

पात्रता – दहावी उत्तीर्ण आणि हलके/मध्यम/जड वाहन चालविण्याचा परवाना.

(९) प्रयोगशाळा परिचर गट-ड – ९ पदे. पात्रता – दहावी नापास.

(१०) चपरासी (गट-ड) – ३ पदे. (अज/विजा(अ)/खुला प्रत्येकी – १) पात्रता – दहावी उत्तीर्ण.

महिलांसाठी ३०% आरक्षण. काही पदे विकलांगांसाठी, प्रकल्पग्रस्त, खेळाडू, भूकंपग्रस्त यांच्यासाठी राखीव.

वयोमर्यादा – दि. २४ मार्च, २०१८ रोजी १८ ते ३८ वर्षांपर्यंत (मागासवर्गीय – ४३ वष्रेपर्यंत) (विकलांग – ४५ वष्रेपर्यंत)

परीक्षा शुल्क – रु. ५००/-,

मागासवर्गीय – रु. २५०/-. (माजी सनिकांना शुल्क माफ असेल.)

लेखी परीक्षेचे स्वरूप – कॉम्प्युटर बेस्ड ऑनलाइन (वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी)

पद क्र. १ ते ७ साठी २०० गुण,

पद क्र. ८ साठी ६० गुण आणि व्यावसायिक चाचणी ४० गुण,

पद क्र.९ व १० साठी १०० गुण.

वरिष्ठ प्रयोगशाळा साहाय्यक आणि वरिष्ठ लिपिक (भांडार) या पदांसाठी एकच परीक्षा घेण्यात येणार असल्याने उमेदवारांना दोन्ही पदांसाठी अर्ज सादर करता येईल. परंतु प्रत्येक पदासाठी वेगवेगळे परीक्षा शुल्क भरणे आवश्यक राहील.

 

-----------------------------------------------
 Get free Educational & jobs alert on WhatsApp OR Telegram(https://t.me/VidyarthiMitra) Save this mobile number (77200 25900) on your phone as VidyarthiMitra.org and send WHATSAPP message (Your Name, City & Interest)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'विद्यार्थी मित्र' जॉईन करा आणि मिळवा न्यूज, नोकरी, शासकीय व निमशासकीय नोकऱ्यांच्या जाहिराती व माहिती अगदी विनामूल्य ते ही आपल्या व्हॉटस्अॅपवर किंवा* *टेलेग्राम (https://t.me/VidyarthiMitra) हा मोबाईल नं. सेव्ह करून आपले <नाव> <शहराचे नाव> <नोकरी> ७७२०० २५९०० मेसेज पाठवा

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------