महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत सहायक संचालक (माहिती) पदाच्या ५ जागा

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत सहायक संचालक (माहिती) पदाच्या ५ जागा

अंतिम तारिक 21st August 2017

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयात सहायक संचालक (माहिती) पदाच्या अ.जा. (१ जागा), इमाव (१ जागा), अमागास (३ जागा) अशा एकूण ५ जागांसाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

अर्हता : पत्रकारिता विषयातील पदवी किंवा कला/शास्त्र/वाणिज्य/विधी या विषयातील पदवी आणि पत्रकारिता पदविका

अनुभव : नामांकित संस्थेमधील पर्यवेक्षकीय पदावरील कामाचा किमान तीन वर्षाचा अनुभव

अंतिम दिनांक : दि. २१ ऑगस्ट २०१७

अधिक माहिती  संकेतस्थळावर उपलब्ध.