इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट ॲथोरिटी ऑफ इंडियामध्ये असिस्टंट मॅनेजर पदाच्या ३० जागा

इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट ॲथोरिटी ऑफ इंडियामध्ये असिस्टंट मॅनेजर पदाच्या ३० जागा

अंतिम तारिक 11th September 2017

ॲक्चुअरिअल (४ जागा)
पात्रता : मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी किमान ६० टक्के आवश्यक आणि आयएआयचे ९ पेपर्स उत्तीर्ण

अकाऊंटस (४ जागा)
पात्रता : मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी किमान ६० टक्के आवश्यक आणि एसीए/एआयसीडब्ल्यूए/एसीएमए/एसीएस/सीएफए 

लिगल (२ जागा)
पात्रता : मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी किमान ६० टक्के आवश्यक आणि एलएल.बी. किमान ६० टक्के आवश्यक 

जनरल (२० जागा)
पात्रता : मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी किमान ६० टक्के आवश्यक 

वयोमर्यादा : २१ ते ३० वर्षे (अजा/अज – ३५ वर्षे, इमाव – ३३ वर्षे, विकलांग ४०/४३/४५ वर्षे)