महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयात मराठी प्रतिवेदक पदासाठी १२ जागा

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयात मराठी प्रतिवेदक पदासाठी १२ जागा

अंतिम तारिक 1st September 2017

शैक्षणिक पात्रता : मान्यताप्राप्त विद्यापीठाचा पदवीधर, १२० श.प्र.मि. इतक्या गतीचे मराठी लघुलेखनाचे व किमान ४० श.प्र.मि.इतक्या गतीचे मराठी टंकलेखनाचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र.

वयोमर्यादा : १८ ते ३८ , मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी ४३ वर्षे आणि शासकीय कर्मचाऱ्‍यांना ४८ वर्षे,

अंतिम दिनांक : शुक्रवार, दिनांक १ सप्टेंबर २०१७ रोजी दुपारी १.०० वाजेपर्यंत