महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत ‘लघुलेखक/लघुटंकलेखक’ पदांची भरती

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत ‘लघुलेखक/लघुटंकलेखक’ पदांची भरती

अंतिम तारिक 14th February 2018

(मंत्रालयातील प्रशासकीय विभाग/बृहन्मुंबईतील शासकीय कार्यालयामधील रिक्त पदांचा तपशील)

१) लघुलेखक – उच्च श्रेणी (मराठी) – ६ पदे/७ पदे,

२) लघुलेखक – उच्च श्रेणी (इंग्रजी) – ४पदे/१४ पदे.

३) लघुलेखक – निम्न श्रेणी (मराठी) – १२ पदे/१० पदे.

४) लघुलेखक निम्न श्रेणी (इंग्रजी) – ८ पदे/१४ पदे,

५) लघुटंकलेखक (मराठी) – ६ पदे/५पदे,

६) लघुटंकलेखक (इंग्रजी) – ४ पदे/८ पदे.

पात्रता – दहावी उत्तीर्ण, एमएसबीआयटी, लघुलेखन व टंकलेखनाचे शासकीय परीक्षा मंडळाचे प्रमाणपत्र आवश्यक.

मराठी/इंग्रजी लघुलेखनाचा वेग –  लघुलेखक उच्च श्रेणी – १२० श.प्र.मि.; लघुलेखक निम्न श्रेणी – १०० श.प्र.मि.; लघुटंकलेखक – ८० श.प्र.मि.

सर्व पदांसाठी टंकलेखनाचा वेग

मराठी – ३० श.प्र.मि.; इंग्रजी – ४० श.प्र.मि. वयोमर्यादा – १ मे २०१८ रोजी १८ ते ३८ वष्रेपर्यंत (मागासवर्गीय ४३ वष्रेपर्यंत).

निवड पद्धती – वस्तुनिष्ठ स्वरूपाची चाचणी परीक्षा – १०० गुण,  लघुलेखन/ टंकलेखन चाचणी – ७५ गुण,  मुलाखत – २५ गुण. चाचणी परीक्षेचे गुण अंतिम निकालासाठी विचारात घेण्यात येणार नाहीत.

शुल्क – अमागास  रु. ३७४/-, मागासवर्गीय रु. २७४/-.

https://mahampsc.mahaonline.gov.in/MPSC/AdvtList/10-2018.pdf

https://mahampsc.mahaonline.gov.in/MPSC/AdvtList/09-2018.pdf

https://mahampsc.mahaonline.gov.in/MPSC/AdvtList/08-2018.pdf

https://mahampsc.mahaonline.gov.in/MPSC/AdvtList/07-2018.pdf

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Get free Educational & jobs alert on WhatsApp OR Telegram(https://t.me/VidyarthiMitra) Save this mobile number (77200 25900) on your phone as VidyarthiMitra.org. Now send WHATSAPP message

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'विद्यार्थी मित्र' जॉईन करा आणि मिळवा न्यूज, नोकरी, शासकीय व निमशासकीय नोकऱ्यांच्या जाहिराती व माहिती अगदी विनामूल्य ते ही आपल्या व्हॉटस्अॅपवर किंवा* *टेलेग्राम (https://t.me/VidyarthiMitra) हा मोबाईल नं. सेव्ह करून आपले <नाव> <शहराचे नाव> <नोकरी> ७७२०० २५९०० मेसेज पाठवा

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------