Government

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत पुढील एकूण ४४९ पदांच्या भरतीसाठी ‘महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब पूर्व परीक्षा २०१८’ दि. १३ मे २०१८ रोजी घेण्यात येईल.

LAST DATE 20th March 2018

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत पुढील एकूण ४४९ पदांच्या भरतीसाठी महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब पूर्व परीक्षा २०१८’ दि. १३ मे २०१८ रोजी घेण्यात येईल.

रिक्त पदांचा तपशील –

(१) सामान्य प्रशासन विभाग – ‘सहायक कक्ष अधिकारी’ (एकूण २८ पदे)

(२) वित्त विभाग – ‘राज्य कर निरीक्षक’ (एकूण ३४ पदे)

(३) गृह विभाग – ‘पोलीस उपनिरीक्षक’ (एकूण ३८७ पदे)

संयुक्त पूर्व परीक्षेतून मुख्य परीक्षेस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची संवर्गनिहाय स्वतंत्र मुख्य परीक्षा आयोजित केली जाईल.

(१) महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा – २०१८ संयुक्त पेपर क्र. १ दि. २६ ऑगस्ट २०१८.

(२) पेपर क्र.२ (अ) पोलीस उपनिरीक्षक –

दि. ०२ सप्टेंबर २०१८, (ब) राज्य कर निरीक्षक – ३० सप्टेंबर २०१८, (क) सहायक कक्ष अधिकारी – ६ ऑक्टोबर २०१८.

पात्रता – पदवी (कोणत्याही शाखेची) (पदवी परीक्षेस बसलेले उमेदवार अर्ज करण्यास पात्र आहेत. परंतु संबंधित संवर्गाच्या मुख्य परीक्षेकरिता अर्ज स्वीकारण्याच्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक.

वयोमर्यादा -सहायक कक्ष अधिकारी व राज्य कर निरीक्षक पदांसाठी १८ ते ३८ वष्रे (मागास वर्गीय – ४३ वष्रेपर्यंत, विकलांग – ४५ वष्रेपर्यंत. )

 

पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी १८ ते ३१ वष्रे (मागास वर्गीय – ३४ वष्रे पर्यंत)

पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी किमान शारीरिक अर्हता – पुरुष उंची – १६५ सेंमी, छाती – ७९ ते ८४ सेंमी. महिला – उंची- १५७ सेंमी.

परीक्षेचे टप्पे – सर्व पदांसाठी संयुक्त पूर्व परीक्षा (१०० गुण ) व संयुक्त मुख्य परीक्षा

(२०० गुण). (पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी १०० गुणांची शारीरिक चाचणी व ४० गुणांची मुलाखतदेखील असेल.)

संयुक्त पूर्व परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरूपाची – १०० प्रश्न / १०० गुण /

कालावधी – १ तास / माध्यम – मराठी व इंग्रजी.

मुख्य परीक्षा – वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरूपाची –

(अ) संयुक्त पेपर क्र. १- मराठी – ५० गुण, इंग्रजी – ३० गुण, सामान्य ज्ञान – २० गुण,

एकूण – १०० गुण. वेळ – १ तास.

(ब) स्वतंत्र पेपर क्र. 2 – सामान्य क्षमता चाचणी व संबंधित पदाच्या कर्तव्यासाठी आवश्यक ज्ञान – १०० गुण, वेळ – १ तास.

परीक्षा शुल्क अमागास – रु. ३७४/-. मागास वर्गीय – रु. २७४/-. वेतन – पेमेंट रु.९३००-३४,८००+ ग्रेड पे रु. ४३००/-

ऑनलाइन अर्ज – या https://mahampsc.mahaonline.gov.in संकेतस्थळावर दि. २० मार्च २०१८ पर्यंत करावेत.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Get free Educational & jobs alert on WhatsApp OR Telegram(https://t.me/VidyarthiMitra) Save this mobile number (77200 25900) on your phone as VidyarthiMitra.org and send WHATSAPP message (Your Name, City & Interest)

-------------------------------------------------------------------------------------A-------------------------------------------------------------------
'विद्यार्थी मित्र' जॉईन करा आणि मिळवा न्यूज, नोकरी, शासकीय व निमशासकीय नोकऱ्यांच्या जाहिराती व माहिती अगदी विनामूल्य ते ही आपल्या व्हॉटस्अॅपवर किंवा* *टेलेग्राम (https://t.me/VidyarthiMitra) हा मोबाईल नं. सेव्ह करून आपले <नाव> <शहराचे नाव> <नोकरी> ७७२०० २५९०० मेसेज पाठवा

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------