राष्ट्रीय आयुर्वेद इन्स्टिट्युटमध्ये विविध पदांच्या ७ जागा

राष्ट्रीय आयुर्वेद इन्स्टिट्युटमध्ये विविध पदांच्या ७ जागा

अंतिम तारिक 22nd November 2017

लेक्चरर (४ जागा)
शैक्षणिक अर्हता : आयुर्वेदातील पदव्युत्तर पदवी 
अनुभव : संशोधनातील प्रकाशन आणि अनुभव

पंचकर्म वैद्य (१ जागा)
शैक्षणिक अर्हता : आयुर्वेदातील एमडी 

पॅथॉलॉजिस्ट (१ जागा)
शैक्षणिक अर्हता : पॅथॉलॉजिस्ट एमडी 


मेडीकल लॅबोरेटरी टेक्नॉलॉजिस्ट
शैक्षणिक अर्हता : वैद्यकीय प्रयोगशाळा विज्ञान पदवी

अंतिम तारीख : जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून ४५ दिवस 

अधिक माहिती :http://www.nia.nic.in/