महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीत लिपिक पदाच्या 107 जागा

महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीत लिपिक पदाच्या 107 जागा

अंतिम तारिक 30th September 2017

महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीत निम्नस्तर लिपिक (मांस) (27 जागा), निम्नस्तर लिपिक (लेखा) (80 जागा) अशा एकुण 107 जागा भरण्यासाठी आवश्यक शैक्षणिक अहर्ता धारण करणा-या उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहेत.

जाहिरात: https://www.mahagenco.in/index.php/2016-11-25-02-24-48

Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools