आयबीपीएसमार्फत १९ बँकेच्या आस्थापनेवरील लिपीक पदाच्या सामाईक परीक्षेसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

आयबीपीएसमार्फत १९ बँकेच्या आस्थापनेवरील लिपीक पदाच्या सामाईक परीक्षेसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

अंतिम तारिक 3rd October 2017

शैक्षणिक अर्हता – पदवी
वयोमर्यादा – २० ते २८ वर्षे
अंतीम दिनांक – ३ ऑक्टोबर २०१७
अधिक माहितीसाठी – www.ibps.in